Novinky z obce

 • 20. ročník Jánskych dní

  Pozrite si fotogalériu z jubilejného 20. ročníka Jánskych dní v obci Kvakovce.

  celý článok

  Májové tradície

  V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska. Je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným.

  celý článok

 • Fašiangová slávnosť

  Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosti zasvätená bôžikovi vína a všemožnej nestriedmosti života – hodovaniu, obžerstvu, opilstvu, bujarej zábave a iných nemravností.

  celý článok

  Letecké zábery domaša 2012

  Kritický nízky stav hladiny - letecké zábery vyschnutej Domaše na prelome rokov 2011/2012.

  celý článok

 • Výročná schôdza SZZP

  Dňa 15. novembra 2011 sa v priestoroch kultúrneho domu stretli členovia klubu telesne postihnutých.

  celý článok

  Deň detí V Kvakovciach

  Prvého júna sa na celom svete oslavuje Medzinárodný deň detí. Aj my sme pre naše deti pripravili deň plný hier, zábavy a radosti.

  celý článok

 • 19. ročník Jánskych dni

  Dňa 25.6.2011 sa v našej obci konala veľká slávnosť. Bol to deň plný športu, kultúry, zábavy.

  celý článok

  obecné symboly

  Tak ako každá obec, aj obec Kvakovce má svoje obecné symboly. Prinášame Vám ich v grafickom prevedení.

  celý článok

OZNÁMENIE Z KATASTRA PRE OBČANOV

OÚ Vranov n/T katastrálny odbor

Na základe ustanovenia $ 19 katastrálneho zákona sú vlastníci a iné oprávnené osoby povinní vykonať označenie lomových bodov hraníc pozemkov trvalým spôsobom na svoje náklady.

v termíne do 30.6.2015.

Oznam

oznámenie o úplnej uzávierke cesty

Týmto Vám oznamujeme, že na stavbe:

Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezbečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce

bude úplna uzávierka cesty začínajúca za odbočkou v Sedliskách smer Stropkov až po začiatok obce Benkovce

v dňoch 1.7. 2014 až 8.8.2014.